வணக்கம், CGS Infotech இணையதளத்திற்கு வந்தமைக்கு நன்றிகள் பல.., இது வரையில் நாங்கள் வழங்கிய கம்ப்யூட்டர் கல்வியை இராசிபுரம் மக்கள் மட்டும் பெற்று வந்தனர். தற்பொழது உலக அளவில் பயடைய CGS Infotech இணையதளம் உருவாக்கி உள்ளோம். இவ்விணையதளத்தில் மிக குறைந்த கட்டணத்தில் கம்ப்யூட்டர் கல்வியை நீங்கள் பயில இயலும். என்பதை மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்து கொள்கிறேன். பயிற்சியில் சேர சந்தேகங்கள் அல்லது நாங்கள் வழங்கும் சலுகை கட்டணத்தில் பயில விரும்புகிறவர்கள் 9940520121 எண்ணிற்கு தொடர்பு கொள்ளுங்கள்  

இன்றைய பொன்மொழி
( )

2020 -2021

January Febraury March April MAy June
July August September October November December

Back